Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK

foto_scuola_tampereTampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tarjoaa koulutusta noin 10 000 opiskelijalle. Päätoimipaikkana on Tampere.
TAMKin koulutus painottuu erityisesti tekniikkaan, hyvinvointipalveluihin, liiketalouteen ja kulttuuriin. TAMK tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta kuudella koulutusalalla. Luonnonvara-ja ympäristöalalla TAMKissa on vain metsätalouden koulutusta. Osana TAMKia toimii myös Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, jossa voi suorittaa opettajan ja ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuden. Lisäksi TAMK tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet osaamisen ylläpitämiseen erilaisissa täydennyskoulutusohjelmissa.
Ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu myös soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta sekä työelämälähtöinen palvelutoiminta.

tampereKuntokatu 3
FI-33520 Tampere
Finland
Tel: +358 3 245 2111
www.tamk.fi

Contact:
Markku Lahtinen
President of Tampere University of Applied Sciences

 

 ooooooooooooooooo

PIRKANMAAN METSÄT

photo Manne Viljamaa

photo Manne Viljamaa

Suomessa kasvaa luonnonvaraisena parisenkymmentä puulajia. Yleisimmät ovat mänty (Pinus silvestris), kuusi (Picea abies) ja koivut (Betula pendula and B. pubescens). Yleensä kaksi tai kolme puulajia on vallitsevia. Luontaisesti pelkästään mäntyä kasvavia metsiä on kivisillä ja kallioisilla mailla, kuivilla harjuilla sekä rämeillä. Luontaisia kuusimetsiä kasvaa rehevämmillä mailla. Koivu kasvaa yleensä sekapuuna, mutta myös koivikoita esiintyy.