TAVOITTEET

“Marteloscope” –alusta on tarkoitettu vastaamaan kahteen päätavoitteeseen:

  • koulutustavoite, koska alusta on tarkoitettu maatalous-ja metsäalan opiskelijoiden opetukseen, koulutusväylästä ja –tasosta riippumatta
  • tieto- ja/tai täydennyskoulutustavoite, tavoitellaan metsäsektorin toimijoita, jotta HAMMERia voidaan käyttää eri tarkoituksiin:  metsänomistajien tietoisuuden lisääminen puiden valinnasta, metsäkoneenkuljettajien koulutukseen, metsänhoidon linjausten kehittäminen nykyisessä ilmastonmuutoksen tilanteessa tai puuvalinnan kehittäminen metsäteollisuuden näkökulmasta